Är erat företag redo för ett Brittiskt EU-utträde?2020-02-04

Ni som varuägare, exportör och importör, måste vidta de åtgärder som krävs. Utan de nödvändigaste förberedelserna gjorda i tid kan det bli helt omöjligt att få in eller ut sina varor i handel med Storbritannien efter 1a Januari 2021 när det blir tullplikt för all handel med Storbritannien. Under övergångsperioden fram till dess sker förhandlingar […]

IMO 2020 – Nya drivmedelsdirektiv2019-12-02

IMO 2020 är det senaste regelverket i en serie av åtgärder framtagna av International Maritime Organization (IMO) som ett svar på klimatförändringarna. Det är den enskilt största förändringen för marint bränsle som någonsin implementerats och avsikten är att reducera utsläppsnivåerna av svavel i luften. Svavel, ett naturligt element i råolja från vilket marint bränsle utvinns, […]

Haegerstrands expanderar och kan nu erbjuda fler alternativa logistikytor2019-10-09

Gävle är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till Gävle Hamn, E4, dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm gör sammantaget området extra intressant med tanke på den strategiska placeringen. Haegerstrands expanderar och vi kan nu erbjuda fler alternativ på logistikytor i Gävle. 15.000 kvm –I bästa läge intill Gävle Hamn etablerar vi moderna lagerlokaler, för logistik […]

Haegerstrands stärker upp Tullverksamheten2019-10-07

Allt större utmaningar och växande efterfrågan inom Tullområdet gör att vi förstärker vår Tullavdelning. Det innebär att Simon, Sam, Owe och Karin bildar nya tullteamet på Haegerstrands. Om ni har tullrelaterade frågor, välkommen att kontakta oss.

Haegerstrands firar Skeppsmäklareföreningen 100 år!2019-04-30

Stort jubileum på gång när Skeppsmäklareföreningen fyller 100 år och Haegerstrands har varit med från start. Det är en inspirerande tanke och stolthet att vi har klarerat fartyg med kvalitet i mer än 100 år. Tiderna förändras och vi med den. På fredag blir det en hejdundrande fest på Stadshuset i Stockholm. Det ska vi fira! […]