Kvalitet


FONASBA , The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents. På internationell nivå har det utarbetats en FONASBA Quality Standard som skeppsmäklare kan ansluta sig till. För att uppfylla certifiering krävs:

  • Medlemskap i en nationell skeppsmäklareförening
  • Separat klientmedelskonto, kundernas förskottsinbetalningar är skyddade om företaget skulle hamna på obestånd
  • Godkänd kreditvärdighet
  • Ansvarsförsäkring
  • Hög professionalitet i arbetet
  • Välutbildad personal
Läs mer på www.fonasba.com

UC Sigill är en kvalitetsstämpel som visar att företaget är kreditvärdigt
och har god överlevnadsförmåga enligt UC:s objektiva riskvärderingsmodell. Sigillets datum och riskklass uppdateras dagligen av UC. För närvarande har AB PJ Haegerstrand högsta kreditvärdighet.

Läs mer på www.uc.se

AEO, Authorised Economic Operator, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU.

En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater och statusen innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för dig och dina handelspartners.
Det förenklar även processen för ert företag, vilket i sin tur ger snabbare och säkrare varuflöden.

BIMCO är världens största sjöfartsorganisation med 2720 medlemmar över hela världen. Medlemmarna är bland andra rederier, fartygsmäklare, och fartygsagenter. Organisationen BIMCO verkar för att främja hög standard och förbättra förordningsvillkoren i branschen.

Läs mer på www.bimco.org

DI Gasell, Haegerstrands har i en årlig kartläggning av Dagens Industri utnämnts till ett Gasellföretag. Efter en genomgång av alla Sveriges aktiebolag utser Dagens Industri de bolag som uppfyller en rad kriterier baserat på företagens fyra senaste årsredovisningar till en Gasell. En Gasell måste uppfylla alla dessa kriterier och det är 678 företag i Sverige som gör det (0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag). Kriterierna är:

– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser
Det går att läsa mer på: http://www.dagensindustri.se/gasell