Transportförsäkring

Transportören har ett begränsat ansvar för godset under transporten och därför är det viktigt att det tecknas en varuförsäkring. Det är leveransvillkoret som styr vilken part som är ansvarig att teckna försäkring och vem som bär risken för eventuell skada och förlust. Vi, som ombud för välkända försäkringsbolag, erbjuder våra kunder att själv teckna varuförsäkring vilket innebär att ni kan vara förvissade om att försäkringsskyddet täcker hela eller delar av transporten.