Historia

Det var stadsmäklaren och skeppsredaren Per Johan Haegerstrand som grundade firman 1859. Gävle var på den tiden Sveriges största rederistad och Nordens ledande skeppsbyggarstad. Segelfartyg från de många skeppsvarven vid Gavleån seglade på världens alla hav. Ångfartygen tog dock så småningom om över segelfartygens roll. Därmed upphörde också skeppsbyggandet och många av de rederier som enbart satsat på Gävlebyggda segelfartyg.

P J Haegerstrand blev huvudredare för ett stort antal rederier och hade före sin bortgång 1905, vid nära 80 års ålder, lagt grunden för fortsatt utveckling av företaget. Haegerstrands öden och äventyr finns nedtecknade i boken ”Mister Agent, we are sinking!” av Ingvar Henriksson.

År 2009 firade Haegerstrands sitt 150 års jubileum. Vi tycker att det känns bra och är mycket stolta över att Haegerstrands har klarat sig under så här många år. Nu växer vi med nya och unga medarbetare samtidigt som vi försöker leva upp till en förväntan på den sortens kvalité som man brukar förknippa med lång erfarenhet.