Styrelse

Torsten Engwall,
Styrelseordförande och delägare

Grundare och ägare till Engco Invest AB (1988)

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 1976, utlandspraktik/arbete England, USA och Tyskland. Arbetat inom dagligvaruhandeln inom flera olika privatägda bolag, 1978-1988, senast Kraft General Foods Gävle. Styrelseordförande i Winn Hotel Group 1992-2015,(medgrundare). Styrelseledamot Handelsbanken Region Mellansverige. Flertalet styrelseuppdrag i olika donations-och välgörenhetsstiftelser. Dansk Hederskonsul i Gävle sedan 2000. Tidigare Mellansvenska Handelskammaren, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivarförbund, Svenska Skeppshypotekskassan, Gävle Stuveri AB.

E-post: torsten.engwall@engco.se
Telefon: 070-642 95 00

Jacob Engwall,
Styrelseledamot och delägare

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mellan 2004 och 2011 anställd på investeringsbanken Lazard med fokus på förvärv och fusioner. VD i AB PJ Haegerstrand 2011-2015 och sedan 2012 VD på skeppsmäkleriet Ivar Lundh & Co AB i Stockholm. Styrelseledamot Mellansvenska Handelskammaren.

E-post: jacob.engwall@haegerstrands.se
Telefon: 070-220 51 00

David Jansson
Marknadsansvarig , styrelseledamot och delägare

Anställd på Haegerstrands sedan 1995 med fokus på speditionsaffärer för importörer och exportörer.

E-post: david.jansson@haegerstrands.se
Telefon: 026-66 40 82

Veronica Wallin
VD och styrelseledamot

Utbildad ekonom och i ledarskap på IFL Handelshögskolan i Sthlm.
Anställd i koncernen med start 1993.
Veronica har varit verksam i flera företag i koncernen och innehavt olika befattningar med inriktning på ekonomi, HR och ledarskapsfrågor. VD sedan 2016.

E-post: veronica.wallin@haegerstrands.se
Telefon: 026-66 40 05

Håkan Kingstedt
Extern styrelseledamot

Tekniker / ingenjör med bred erfarenhet inom olika områden bland annat koncernledning, tillverkning, kvalitet, projektledning, Human Resource Development på globaliserade marknader, erfarenhet från Asien och Europa.
Arbetar med olika kulturer i drift och M & A processer.

Styrelseordförande och ledamot i flera företag:
Ordförande SIBC, Stockholm 2012. Tidigare vice VD, SCCI Svenska Handelskammaren Indien, Sandvik Mining and Construction Tools Pty. Tidigare VD Sandvik Asia Ltd. Tidigare medlem av CII Western Regional rådet, ordförande Movexum Business Incubator 2014 och framåt.

E-post: hakan.kingstedt@gmail.com
Telefon: 072-579 41 00

Lennart Schüllerquist
Extern styrelseledamot

Över 30 års erfarenhet av svensk och nordisk dagligvaruhandel som Marknadschef och Exportchef på Kraft General Foods AB för varumärke Gevalia. Har tilldelats President Advertising Award för reklamkampanjen Oväntat besök. Har därefter jobbat i ledande befattningar inom reklambranschen på Audumbla Communication Group AB och som partner i Schüllerquist Marketing AB. Jobbar för närvarande i egenägda varumärkes- och strategibyrån ü-marketing AB.

E-post: lennart@schullerquist.se
Telefon: 070-589 79 52