Styrelse

Jacob Engwall
Styrelseordförande och delägare

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mellan 2004 och 2011 anställd på investeringsbanken Lazard med fokus på förvärv och fusioner. VD i AB PJ Haegerstrand 2011-2015 och sedan 2012 VD på skeppsmäkleriet Ivar Lundh & Co AB i Stockholm. Styrelseledamot Mellansvenska Handelskammaren.

E-post: jacob.engwall@haegerstrands.se
Telefon: 070-220 51 00


David Jansson

Marknadsansvarig, styrelseledamot och delägare

Anställd på Haegerstrands sedan 1995 med fokus på speditionsaffärer för importörer och exportörer.

E-post: david.jansson@haegerstrands.se
Telefon: 026-66 40 82


Veronica Wallin

VD, styrelseledamot och delägare

Utbildad ekonom och i ledarskap på IFL Handelshögskolan i Sthlm.
Anställd i koncernen med start 1993.
Veronica har varit verksam i flera företag i koncernen och innehavt olika befattningar med inriktning på ekonomi, HR och ledarskapsfrågor. VD sedan 2016.

E-post: veronica.wallin@haegerstrands.se
Telefon: 026-66 40 05


Lennart Schüllerquist

Extern styrelseledamot

Över 30 års erfarenhet av svensk och nordisk dagligvaruhandel som Marknadschef och Exportchef på Kraft General Foods AB för varumärke Gevalia. Har tilldelats President Advertising Award för reklamkampanjen Oväntat besök. Har därefter jobbat i ledande befattningar inom reklambranschen på Audumbla Communication Group AB och som partner i Schüllerquist Marketing AB. Jobbar för närvarande i egenägda varumärkes- och strategibyrån ü-marketing AB.

E-post: lennart@schullerquist.se
Telefon: 070-589 79 52


Claes Lundman

Extern styrelseledamot

Lång erfarenhet från internationell handel och distribution av metallurgiska råvaror.
Byggt upp Sonaco Trading som sedan såldes till CellMark.
Ledande befattningar inom Axel Johnsongruppen och CellMark.

Idag verksam som senior advisor, konsult och styrelseledamot i olika verksamheter.

Utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid New York University och Johns Hopkins University.

E-post: claes@sonaco-trading.com
Telefon :070-966 57 11