Haegerstrands förvärvar mark i anslutning till Gävle Hamn

AB P.J. Haegerstrand i Gävle, har förvärvat ett markområde om 15.000 kvm i anslutning till Gävle Hamn.

Tillgången på logistikytor är redan idag begränsad i Mellansverige samt att från och med år 2020 kommer Gävle Hamn att fördubbla containerkapaciteten tack vare utbyggnaden av containerterminalen. Vi tror att efterfrågan på lager kommer att öka i Gävle, säger VD Veronica Wallin, AB P.J. Haegerstrand.

Haegerstrand erbjuder dörr-till-dörr-leveranser. Ytterligare lagerytor innebär ett naturligt steg för oss att kunna erbjuda mellanlagring av gods.

Vi kan också tänka oss att kundanpassa lager för extern part som vill etablera sig nära Gävle Hamn.

Gävle är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Närheten till snabbväxande Stockholm/Mälardalen med Ostkustens största och viktigaste containerhamn samt dubbelspåret på Ostkustbanan till Stockholm  gör sammantaget Gävle-området extra intressant med tanke på en redan het logistikmarknad i Mellansverige.

Nya lagerytor

Visionsbild över Gävle Hamns logistikområde, varav Haegerstrands förvärvat 15.000 kvm närmast huvudentrén.