Tullhantering

Tullhanteringen är en viktig del i transportkedjan oavsett om ni är importör eller exportör. För att en transport över gränserna skall gå smidigt erbjuder vi som AEO-certifierat ombud en snabb och effektiv hantering av samtliga tullärenden. Alla våra rutiner är certifierade utav tullverket och vi är anslutna till tullens datasystem (TDS).
Tack vare lång erfarenhet erbjuder vi anpassade lösningar för varje enskild kund. Vår personal är ständigt uppdaterade på Tullverkets lagar och regelverk som förändras.
Har ni några förfrågningar angående tull, tveka inte att höra av er till någon av våra kontaktpersoner på tullavdelningen.

Import

Vi hjälper er med alla sorters importrelaterade tullhandlingar oavsett om gods importeras via sjö, flyg, bil eller järnväg har vi lösningar för alla. Om importören saknar kredit hos Tullverket så finns möjlighet att utnyttja AB PJ Haegerstrands kredit.

 • Importdeklaration (DNU, DNK)
 • Hemtagning (HNU, HNK)
 • Tullager
 • Summarisk införseldeklaration (SID/ENS)
 • Importlicenser
 • Kvotansökningar
 • Hantering av FLEGT
 • Begäran om skrotning
 • Omprövningar
 • Aktiv Förädling
 • Passiv Förädling
 • Temporär Import

Export

Vid export av gods hjälper vi er med tullhanteringen och kan som ombud agera som godkänd exportör vilket innebär ett förenklat förfarande i form av smidigare rutiner för alla sorters transportsätt.

 • Exportdeklaration (UGE, UFF)
 • Förenklad export (ALE)
 • Transiteringar
 • T2L
 • ATA Carnet
 • Återexport
 • Utfärdande av certifikat (Ursprungscertifikat, EUR1 certifikat, Sundhetscertifikat etc.)

Tullager

Ni som importör kan genom tullager förbättra ditt företags kassaflöde och vi kan se till att tullager finns och administreras på plats hos er. Moms och tull på varor faktureras inte förrän den dag som godset skall levereras.
Får ni gods på transiteringar regelbundet kan vi som ombud avsluta dessa direkt hos er för att undvika en extra omlastning, hantering och kostnad på annan godkänd terminal.
När gods passerar EU-gräns och godset av någon anledning inte kan tullas in direkt, kan vi starta en transitering för att sen läggas upp på tullager hos er eller oss.
Om ni har en ny leverantör eller en ny produkt som ska importeras och ni är osäkra på kvalitén kan vi lägga upp godset på tullager för kontroll. Därefter beslutar ni om godset skall återexporteras, tullas in eller skrotas.
Det finns många fördelar med tullager och vi anpassar en lösning efter ert behov. Via vår hemsida kan ni logga in och se ert lagersaldo på ett enkelt sätt.

 • Upplägg tullager (standarddeklaration)
 • Transiteringar
 • Lagerhållning
 • Tullfri uppställningsyta för tullkontroll eller inspektion
 • Ompackning på tullager

Konsultation

Dagens samhälle ställer stora krav på företag som importerar och exporterar:
Vill ni som företag säkerställa att ni sköter er tullhantering som ni bör samt säkerställa att ni betalar korrekta tullavgifter etc så är det viktigt med kompetens och bemanning som prioriterar dessa tullfrågor.
Vi som ombud hjälper er både med konsultation samt bemanning vid ev högtryck och semesterperioder.

 • Importlicenser
 • Kvotansökningar
 • Hantering av FLEGT
 • Klassificering
 • Bindande klassificeringsbesked (BKB)
 • Ansökningar av tulltillstånd
 • Assistans vid tullrevision
 • Övriga frågor med Tullverket
 • Bemanning (Tull)