Tullhantering

Tullhanteringen är en viktig del i transportkedjan oavsett om ni är importör eller exportör.  För att en transport över gränserna skall gå smidigt erbjuder vi som AEO-certifierat ombud en snabb och effektiv hantering av samtliga tullärenden. Alla våra rutiner är certifierade utav tullverket och vi är anslutna till tullens datasystem (TDS).

Tack vare lång erfarenhet erbjuder vi anpassade lösningar för varje enskild kund. Vår personal är ständigt uppdaterade på Tullverkets lagar och regelverk som förändras.

Har ni några förfrågningar angående tull, tveka inte att höra av er till någon av våra kontaktpersoner på tullavdelningen.