Transiteringar

För att transportera ert gods genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt så kan vi hjälpa er med att starta och avsluta en transitering. Detta gäller även om ni ska flytta gods från ett tullager eller tillfälligt lager till ett annat. Vi kan både starta och avsluta transiteringar från ett flertal hamnar och terminaler i landet och kan enkelt ansöka om detta från och till just ditt tullager.