Tillskott Speditionsavdelningen Gävle

Vår kollega Simon Hellmers är sedan mars ett nytt tillskott på speditionsavdelningen i Gävle.

Simon har jobbat på vårt HML-kontor i Ljusne sedan 2015 med erfarenheter från skeppsklarering och spedition. Simon kommer även i fortsättningen vara insatt i den verksamheten och serva såväl gamla kontakter som nya.
På kontoret i Gävle blir Simon ett bra tillskott inom tullfrågor och spedition.