Satsning på Containersamlastning från Gävle!

Haegerstrands kan nu, med hjälp av Nordens största samlastare, för första gången erbjuda containerbaserad samlastningstrafik (LCL) av styckegods från Gävle hamn veckovis till cirka 350 destinationer i Sydost Asien, Kina, Indiska Subkontinenten, Australien och Nya Zeeland.

Denna service riktar sig framförallt till exportörer från Uppland i söder till Lappland i norr och Dalarna i väst. Samlastning direkt från Gävle ger en bättre service, kortare transittider och lägre transportkostnader jämfört med nuvarande skeppningsmöjligheter. Haegerstrands kan ombesörja upphämtning av gods hos exportören i samband med skeppningen samt tull och dokumentation.

Gävle hamn är i en expansiv fas med stora investeringsplaner och där finns landets tredje största containerterminal med de flesta oceanrederierna representerade. 

Första utlastningen är planerad till den 29 september – missa inte detta tillfälle.     
Vi hoppas att exportörer i regionen ser möjligheterna i denna unika service och kontaktar vår speditionsavdelning för en offert!

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss, vi ser fram emot ditt samtal.
KONTAKT

Sociala medier

Följ oss i vår dagliga verksamhet för att se vad vi gör och vilka vi jobbar med.
InstagramfacebookLinkedin

Your Shipping Partner

Kontakt