Integritetspolicy

Integritetspolicy- Behandling av personuppgifter inom Haegerstrands verksamhet.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Haegerstrands. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelser i den svenska integritetslagstiftningen.

Vilka personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. Kontaktperson hos företag registreras med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

För enskilda näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

Det här använder vi personuppgifterna till:

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du och det företag du representerar har begärt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för.  Lagringstid kan bli olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t e x sparas minst sju år.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter inom Haegerstrands är du välkommen att kontakta oss på tel. 026- 66 40 40 eller adress:

AB PJ Haegerstrand, Staketgatan 15, 803 24  GÄVLE

Du har rätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig av AB PJ Haegerstrand. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsansvarig (adress finns ovan).

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter kompletteras eller rättas. Du kan också begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlas för. Vi kan dock neka din begäran om det finns legala skyldighet som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.