Import

Vi hjälper er med alla sorters importdeklarationer, aktiv förädling, passiv förädling, temporär import, begäran om skrotning och omprövningar. Oavsett om gods importeras via sjö, flyg, bil eller järnväg har vi lösningar för alla. Om importören saknar kredit hos Tullverket så finns möjlighet att utnyttja AB PJ Haegerstrands kredit.