Hållbarhet

För oss är hållbarhetsarbetet inget nytt. Vi har funnits i mer än 160 år och det ser vi som ett kvitto på hållbart företagande.

Men tro inte att vi sitter nöjda för det. Begreppet hållbarhet kan ses ur många perspektiv och det ger oss anledning att ständigt förbättra oss och se på oss själva i ett nytt ljus.

Vårt hållbarhetsarbete är en resa utan slut.

Våra hållbarhetsmål

Vi utgår från de globala hållbarhetsmål som världens länder har kommit överens om.
Alla är naturligtvis lika viktiga, men vi har valt att just nu fokusera på fem av de mål där vi tror att vi kan göra störst skillnad och bidra till Sveriges måluppfyllnad.


God hälsa och välbefinnande

Genom att investera i våra medarbetare och i hälsofrämjande verksamheter bygger vi engagemang och trivsel som i sin tur leder till bättre resultat och en god företagskultur.
Läs mer >>


Jämställdhet

Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och strävar efter en jämställd organisation där olikheter uppmuntras.
Läs mer >>


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna vara långsiktiga och hållbara i vårt företagande.
Läs mer >>


Bekämpa klimatförändringarna

Hållbara frakter, förstklassiga samarbetspartners och klimatsmarta val i vardagen – vi vill bidra på alla sätt vi kan för att bekämpa klimatförändringarna.
Läs mer >>


Hav och marina resurser

Haegerstrands har en lång historia inom sjöfart och ett hållbart nyttjande av havet är ett mål som känns lika naturligt som viktigt för oss.
Läs mer >>