Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande för kommande generationer

För oss är hållbarhetsperspektivet en integrerad del av verksamheten. Att vi har funnits i mer än 160 år ser vi som ett kvitto på ansvarsfullt och långsiktigt företagande.

Även om vår historia talar för sig själv så låter vi oss inte nöjas med det. Vi förstår att begreppet hållbarhet sträcker sig över många dimensioner och det driver oss att ständigt sträva efter förbättringar och nyanserad självinsikt.

Vår resa inom hållbarhetsarbetet är oändlig och vi arbetar för att uppnå nya mål för en mer hållbar framtid.

Våra hållbarhetsmål

Vi utgår från de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder har kommit överens om.

Alla är naturligtvis lika viktiga, men vi har valt att just nu fokusera på fem av de mål där vi tror att vi kan göra störst skillnad och bidra till Sveriges måluppfyllnad.

God hälsa och välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vi vill bidra till hälsosamma liv, både för våra medarbetare och för människor i vårt lokalsamhälle.

Genom att investera i våra medarbetare bygger vi engagemang och trivsel som i sin tur leder till bättre resultat och en god företagskultur.

Genom att investera i hälsofrämjande verksamheter, som till exempel idrottsföreningar, bidrar vi till rörelse och inkludering.
Jämställdhet
Våra medarbetare är vår största tillgång och centrala för vår fortsatta utveckling. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och strävar efter en jämställd organisation där olikheter uppmuntras.

Vårt fokus ligger på rekrytering, kompetensutveckling, hälsa och arbetsmiljö, balans mellan arbetsliv och privatliv samt lika lön mellan kvinnor och män.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Haegerstrands har funnits i mer än 160 år – det tycker vi är ett kvitto på att det finns ett hållbarhetstänk i vårt sätt att driva företaget. Många av våra kundrelationer kännetecknas av långa affärsrelationer samtidigt verkar vi i en värld med stora utmaningar. Något som kräver att vi hela tiden fortsätter att utvecklas med omvärlden och våra kunder.

En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna vara långsiktiga och hållbara i vårt företagande är att vi erbjuder anständiga arbetsvillkor.

För oss handlar det framför allt om en god arbetsmiljö, möjligheter att utvecklas och marknadsmässiga villkor för våra medarbetare.

För att vi ska trivas och prestera bra tillsammans har vi kommit överens om vad som ska känneteckna en Haegerstrandare. Det är en uppförandekod som vägleder oss och påminner oss om de värderingar som är grunden för vårt beteende och våra verksamhetsprinciper.
Bekämpa klimatförändringarna
Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

Genom att välja hållbara transportsätt och teknologier kan vi minska vår påverkan på klimatet. Branschen har stora utmaningar och vi deltar aktivt i olika forum för att påverka och bevaka utvecklingen för att kunna erbjuda hållbara frakter till våra kunder.

Vi tror att ett av de bästa sätten att driva klimatarbetet för vår del är att samarbeta med förstklassiga samarbetspartners, som har både förutsättningar och ambition att göra skillnad.
Hav och marina resurser
Havet ligger oss varmt om hjärtat, särskilt det innanhav där vi själva bor och verkar – Östersjön. Vi tycker det är världens vackraste hav, men det är också ett av de mest förorenade.

Vi vill bidra till det här målet genom att öka kunskapen om Östersjön och hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av havet. Därför har vi valt att sponsra segeltävlingen No Emission Race, som synliggör Östersjöns utmaningar.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss, vi ser fram emot ditt samtal.
KONTAKT

Sociala medier

Följ oss i vår dagliga verksamhet för att se vad vi gör och vilka vi jobbar med.
InstagramfacebookLinkedin

Your Shipping Partner

Kontakt