Haegerstrands återigen utnämnt till ett Gasellföretag

Haegerstrands har återigen av Dagens Industri utnämnts till ett Gasellföretag.´


Kriterierna är:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Det går att läsa mer på: http://www.dagensindustri.se/gasell