Haegerstrands är kvalitetssäkrade enligt FQS; Fonasba Quality Standard.

FONASBA, är vår internationella Skeppsmäklareförening.

På Global nivå har det utarbetats en FONASBA Quality Standard som skeppsmäklare kan ansluta sig till. Haegerstrand var ett av företagen som blev certifierad från start.

För att uppfylla certifieringen krävs:

Medlemskap i Skeppsmäklarerföreningen

Antagande av Fonasbas uppförandekod.

Godkänd kreditvärdighet

Ansvarsförsäkring

Separat klientmedelskonto

Hög professionalitet i arbetet Välutbildad personal