Förstärkning på Haegerstrands

Jacob Engwall började den 11 maj  på Haegerstrands i Gävle. Jacob är 33 år, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har varit anställd på investmentbanken Lazard i Stockholm och London sedan 2005, där han har arbetat med rådgivning inom företagsförvärv och fusioner. Jacob har även arbetat på SEB Enskilda i Stockholm samt på Svenska Handelskammaren i London och Team Lines i Hamburg.

Jacob, son till Haegerstrands VD och ägare Torsten Engwall, kommer att ta ett långsiktigt ansvar för bolaget och tar över som VD per den 1 oktober 2011.

Torsten kommer att finnas kvar i en aktiv roll som arbetande styrelseordförande i Haegerstrands.

Jacob kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats i Gävle, men kommer även att vara engagerad i Haegerstrands dotterbolag HML Shipping i Söderhamn.

Vi hälsar Jacob välkommen och önskar honom lycka till!