Förstärkning på Haegerstrands

Erik Wallin har börjat hos oss i maj 2014 med uppgifter på både spedition- och klareringsavdelningen. Erik är 26 år och har en bakgrund som Specialistofficer i Marinen (Försvarsmakten).  Erik har tidigare även haft anställning hos Ivar Lundh & Co AB i Stockholm.