EORI nummer obligatoriskt from 15e September

From 15e Septmeber 2010 skall alla företag inom EU som exporterar/importerar ha ett EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification), som är ett unikt identitetsnummer. EORI-numret skall anges på proforma/handelsfakturan.

För mer info och ansökan gå in på tullverkets hemsida.