Sjöfrakt

Sjöfrakt är ett säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt transportsätt för företag som är involverade på den internationella marknaden.  Genom ett mångårigt samarbete med väletablerade rederier kan vi tillsammans med våra volymer erbjuda er konkurrenskraftiga sjöfraktslösningar till och från de flesta destinationer runt om i världen. I samband med sjöfrakten kan vi erbjuda er en ”dörr-till-dörr” service och vi tar alltid hänsyn till era behov när det gäller transittid och kvalitet. Skulle ni inte ha tillräckligt med gods för att fylla en hel container kan vi även hjälpa er med s.k styckegodssändningar (LCL), vilket innebär en samlastning i en container som resulterar i en pålitligt och kostnadseffektiv transport.