Jämställdhet

Våra medarbetare är vår största tillgång och centrala för vår fortsatta utveckling. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och strävar efter en jämställd organisation där olikheter uppmuntras.

Vårt fokus ligger på rekrytering, kompetensutveckling, hälsa och arbetsmiljö, balans mellan arbetsliv och privatliv samt lika lön mellan kvinnor och män.