Hav och marina resurser

Havet ligger oss varmt om hjärtat, särskilt det innanhav där vi själva bor och verkar – Östersjön. Vi tycker det är världens vackraste hav, men det är också ett av de mest förorenade.

Vi vill bidra till det här målet genom att öka kunskapen om Östersjön och hur vi alla kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av havet. Därför har vi valt att sponsra segeltävlingen No Emission Race, som synliggör Östersjöns utmaningar.