God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vi vill bidra till hälsosamma liv, både för våra medarbetare och för människor i vårt lokalsamhälle.

Genom att investera i våra medarbetare bygger vi engagemang och trivsel som i sin tur leder till bättre resultat och en god företagskultur.

Genom att investera i hälsofrämjande verksamheter, som till exempel idrottsföreningar, bidrar vi till rörelse och inkludering.