Fartygsveteraner

Ares

Ares

Ares är en typisk representant för de små ångfartygen som seglade på Östersjön och Nordsjön i början av 1900-talet. De var även utrustade med segel för säkerhets skull ifall maskinen skulle haverera.


Australia

Ångaren Australia byggdes på Rettigs varv 1862 och ägdes de första fyra åren av PC Rettig & Co.
Under perioden 1868-1898 ingick fartyget i Haegerstrands flotta.Fartyget riggades om till barkskepp, troligen år 1871. I december 1898 såldes fartyget till Jäde & Co i Lübeck för 6200 kr.


Drott

Ångaren Drott ingick i Haegerstrands flotta i början av 1900-talet. Hon seglade på rutter från Gävle till kontinenten och England. Drott minsprängdes 21/1 1915 utanför Raumo och 5 man i den 18 man starka besättningen omkom. Fartyget sjönk på två och en halv minut.


Gustav Vasa

Fartyget Gustav Vasa var ett av de många fartyg som var byggt i Gävle på 1800-talet.


Peru

Peru var ett fullriggat skepp som byggdes 1859. Det var samma år som AB PJ Haegerstrand grundades i Gävle. Fartyget ingick i Haegerstrands flotta under perioden 1876-1897. Hon seglade på rutter till Australien, Medelhavet och Västindien. Peru förliste 14/11 1897 på Skagens rev på resa Leith-Göteborg lastad med kol.


Thetis

Thetis var en ångare som byggdes 1884. Hon ingick i Haegerstrands flotta som trafikerade Östersjön och Nordsjön i början av 1900-talet.