Biltransport

Smarta logistiklösningar är vår specialitet och vi löser alla möjliga transporter inom Sverige och även internationellt. Vi erbjuder bl.a containerdragningar både på chassi, SIMA och tippchassi samt specialtransporter, farligt godstransporter, maskintransporter, tempererade transporter och transport av styckegods. Genom ett bra nätverk med tillförlitliga åkerier kan vi alltid hitta ett bra och kostnadseffektivt transportalternativ.