Bekämpa klimatförändringarna

Transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

Genom att välja hållbara transportsätt och teknologier kan vi minska vår påverkan på klimatet. Branschen har stora utmaningar och vi deltar aktivt i olika forum för att påverka och bevaka utvecklingen för att kunna erbjuda hållbara frakter till våra kunder.

Vi tror att ett av de bästa sätten att driva klimatarbetet för vår del är att samarbeta med förstklassiga samarbetspartners, som har både förutsättningar och ambition att göra skillnad.