Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Haegerstrands har funnits i mer än 160 år – det tycker vi är ett kvitto på att det finns ett hållbarhetstänk i vårt sätt att driva företaget. Många av våra kundrelationer kännetecknas av långa affärsrelationer samtidigt verkar vi i en värld med stora utmaningar. Något som kräver att vi hela tiden fortsätter att utvecklas med omvärlden och våra kunder.

En grundläggande förutsättning för att vi ska kunna vara långsiktiga och hållbara i vårt företagande är att vi erbjuder anständiga arbetsvillkor.

För oss handlar det framför allt om en god arbetsmiljö, möjligheter att utvecklas och marknadsmässiga villkor för våra medarbetare.

För att vi ska trivas och prestera bra tillsammans har vi kommit överens om vad som ska känneteckna en Haegerstrandare. Det är en uppförandekod som vägleder oss och påminner oss om de värderingar som är grunden för vårt beteende och våra verksamhetsprinciper.