Tillskott Speditionsavdelningen Gävle2017-03-06

Vår kollega Simon Hellmers är sedan mars ett nytt tillskott på speditionsavdelningen i Gävle. Simon har jobbat på vårt HML-kontor i Ljusne sedan 2015 med erfarenheter från skeppsklarering och spedition. Simon kommer även i fortsättningen vara insatt i den verksamheten och serva såväl gamla kontakter som nya. På kontoret i Gävle blir Simon ett bra […]

SMT – Samverkan mot tullbrottslighet2016-12-01

Samverkan mot tullbrottslighet har funnits sen 1987 där idag närmare 300 företag i Sverige är anslutna till. AB PJ Haegerstrand är ett av dessa företag vilket vi tror kan gynna svenska importörer och exportörer som arbetar på ett korrekt sätt. SMT är en överenskommelse mellan näringslivet och Tullverket om att samarbeta i bekämpning och förebyggande […]

Hamnens Dag 10e September!2016-08-15

Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar, ta chansen att se och bekanta dig mer om verksamheten och hamnens spännande historia. För mer information och länk till hamndagen klicka på rubriken.  

Nyanställning på spedition2016-01-13

Haegerstrands har förstärkt speditionsavdelningen med Fredrik Lindqvist. Fredrik har tidigare erfarenheter som transportplanerare på Sandvik. Fredrik kommer arbeta med försäljning och hantering av import- och export bokningar. Vi hälsar Fredrik välkommen samt önskar honom Lycka Till!

Ny VD på Haegerstrands!2016-01-11

Det är med stor glädje vi kan meddela att vår tidigare medarbetare Veronica Wallin har anställts som VD i AB PJ Haegerstrand. Veronica har tidigare varit anställd i koncernen under åren 1993-2012 och har under dessa år skaffat sig en betydande branschkunskap samt stor förståelse för företagets verksamhet och utmaningar. 2012 lämnade Veronica koncernen för att […]