Kontaktpersoner

Veronica Wallin

VD
026-66 40 05

David Jansson

Marknad & Försäljning
026-66 40 82

Peter Hedlund

Klareringsansvarig
026-66 40 84

Peter Ekman

Speditionsansvarig
026-66 40 81

Åsa Estman

Spedition
026-66 40 07

Fredrik Lindqvist

Spedition
026-66 40 73

Andreas Idre

Spedition
073-5057265

Fredrik Halming

Spedition
070-207 21 41

Katarina Göransson

Spedition
026-66 40 75

Karin Trittmann

Spedition
026-66 40 88

Marie-Louise Zumaeta Bäckström

Ekonomiansvarig
026-66 40 71

Christoffer Grannfors

Spedition
026-66 40 95

Owe Renman

Spedition
026-66 40 15

Anna Trittmann

Ekonomi
026-66 40 87

Mattias Gäfvert

Klarering
026-66 40 92

Mikael Östblom

Klarering
026-66 40 91

Patrik Sundgren

Klarering/Spedition
0270-42 90 70

Paul Hernestam

Haegerstrand Syd
070-7384902

Simon Hellmers

Spedition
026-66 40 85

Tobias Ahlström

Klarering
026-66 40 85