Klarering

24-7Haegerstrands erbjuder skeppsklarering och assisterar fartyg främst i Gävle Hamn, Karskär och Skutskär. Vi kan även genom vårt breda kontaktnät erbjuda klareringsservice i de flesta svenska hamnar.

At your service

Vi har auktoriserade skeppsklarerare i tjänst dygnet runt, 365 dagar om året och har kontakt med samtliga parter inblandade i fartygsanlöpet från lotsbeställning, kajplatsplanering till godshantering, tullfrågor och lastdokumentation. Våra kunders behov och önskemål står i fokus i vårt arbete. Med lång erfarenhet av såväl tank som torrlastfartyg, effektiv administration och användandet av den senaste teknologin kan vi erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Vi håller oss ständigt uppdaterade i aktuella frågor i vår verksamhet och deltar aktivt i de forum som driver frågor om utvecklingen i vår bransch.

Vi är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening och arbetar enligt standardvillkoren för fartygsagenter. Gå gärna in på Sveriges skeppsmäklareförening för att läsa mer om yrket.

Har ni några förfrågningar angående klarering, tveka inte att höra av er till någon av våra kontaktpersoner på klareringsavdelningen.