Klarering

24-7Haegerstrands erbjuder skeppsklarering och assisterar fartyg främst i Gävle Hamn, Karskär och Skutskär. Vi kan även genom vårt breda kontaktnät erbjuda klareringsservice i de flesta svenska hamnar.

At your service

Vi har auktoriserade skeppsklarerare i tjänst dygnet runt, 365 dagar om året och har kontakt med samtliga parter inblandade i fartygsanlöpet från lotsbeställning, kajplatsplanering till godshantering, tullfrågor och lastdokumentation. Våra kunders behov och önskemål står i fokus i vårt arbete. Med lång erfarenhet av såväl tank som torrlastfartyg, effektiv administration och användandet av den senaste teknologin kan vi erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Vi håller oss ständigt uppdaterade i aktuella frågor i vår verksamhet och deltar aktivt i de forum som driver frågor om utvecklingen i vår bransch.

Vi är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening och arbetar enligt standardvillkoren för fartygsagenter. (Klicka på länken)

Har ni några förfrågningar angående klarering, tveka inte att höra av er till någon av våra kontaktpersoner på klareringsavdelningen.