HML Shipping

HML Shippings verksamhetsområde täcker stora delar av Jungfrukusten vid Sveriges mellersta östra kust.

HML Shipping logotyp 2016Vi arbetar med skeppsklarering och spedition och assisterar fartyg i hamnarna Stugsund, Långrör, Sandarne, Ala, Orrskär, Vallvik och Norrsundet.

24-7Vi är lokalt förankrade med ett kontor och personal beläget i Ljusne. Vår personal är i tjänst dygnet runt, 365 dagar om året och har kontakt med samtliga parter inblandade i fartygsanlöpet från lotsbeställning, kajplatsplanering till godshantering, tullfrågor och lastdokumentation.

At your service

Har ni några förfrågningar angående klarering och spedition, tveka inte att höra av er till någon av våra kontaktpersoner på HML Shipping.

HML Shipping AB bildades 1995 av AB PJ Haegerstrand i Gävle, AB Axel E Madsen i Söderhamn och G.E. Lindgren & Son AB i Norrsundet. Sedan 2014 är HML Shipping en bifirma till AB PJ Haegerstrand.